top of page

Databeskyttelse

Hvilke data & personoplysninger indsamler vi? 

Når vi udarbejder tilbud og ordre til vores kunder, beder vi typisk om navn, adresse, telefonnummer samt e-mail adresse. Disse oplysninger benytter vi først og fremmest til at udsende tilbud og ordrebekræftelser. Derudover benytter vores kørende konsulenter  adresseoplysningerne, hvis kunden har et ønske om et konsulentbesøg. 

Hvorfor opbevarer Win-Door personoplysninger?

Vi opbevarer kundens og potentielle kunders oplysninger i forbindelse med de udsendte tilbud. Tilbudene er gældende i 30 dage, hvorefter de slettes fra systemet. Derudover gemmer vi kundernes kontaktoplysninger i forbindelse med deres ordre, så vi hurtigt kan finde de relevante oplysninger i tilfælde af reparations- og reklamationssager. 

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne? 

Personoplysningerne opbevares så længe, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Når der ikke længere er et formål - eksempelvis efter tilbuddets udløb eller efter reklamationsperioden er ophørt - slettes kundens oplysninger fra vores tilbud- og ordresystem. 

Hvem videregives oplysninger til? 

I udgangspunktet videregives dine oplysninger ikke. Der kan dog være særtilfælde, hvor advokater får indsigt i tilfælde af manglende betalinger eller lignende. 

Hvor opbevares dine personoplysninger? 

Dine oplysninger opbevares i vores tilbud- og ordresystem Audlo, hvortil den enkelte sælger har en personlig brugerprofil samt adgangskode. 

  • Kunden kan altid gøre krav på, at oplysninger som vedrører kunden slettes med øjeblikkelig virkning

 

  • Kunden har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Win-Door opbevarer og med hvilket formål

 

  • Kunden kan altid gøre krav på, at dennes kontaktoplysninger opdateres

 

  • Kunden har altid krav på, at dennes oplysninger kan opbevares, men ikke benyttes i praksis

 

  • Kunden har altid krav på, at blive underrettet indenfor 72 timer, hvis der forekommer et datalæk

 

  • Retten til at gøre indsigelse: Win-Door skal stoppe al omgang med kundens data fra det øjeblik en indsigelse er modtaget. I tilfælde af at en indsigelse modtages, skal det udsendte tilbud slettes permanent fra Adulo. Dernæst skal kundens kontaktoplysninger ligeledes slettes permanent fra Adulo. Slutteligt skal al mailkorrespondance mellem sælger og den pågældende kunde slettes permanent fra Outlook.

bottom of page